Voorwaarden

Aanmelden

U kunt zich op diverse manieren aanmelden bij Bekkenfysiotherapie Bergh. Dit kan middels een verwijzing van uw huisarts, specialist of andere medici. Ook kunt u gebruik maken van directe toegankelijkheid voor fysiotherapie (DTF). Dit betekent dat u zonder verwijzing en op eigen initiatief een afspraak kunt maken bij Bekkenfysiotherapie Bergh. Het inplannen van een afspraak gebeurd bij voorkeur online. Voor vragen kunt u telefonisch of per mail contact opnemen. Bij de intake is Bekkenfysiotherapie Bergh wettelijk verplicht uw identiteit vast te stellen middels identiteitsbewijs, paspoort of rijbewijs.

Behandeltijd

Voor een afspraak wordt 30 minuten gereserveerd. De behandeltijd bestaat uit meer dan alleen de tijd dat u direct contact heeft met uw therapeut. De therapeut moet de gegevens registreren in uw persoonlijk dossier, overleg plegen met de huisarts of andere zorgverleners en uw vragen via telefoon of e-mail beantwoorden. Deze zogenaamde indirecte tijd maakt deel uit van de totale behandeltijd, ongeacht of u daar zelf bij aanwezig bent of niet.

Afspraak annuleren of wijzigen

Afspraken dient u 24 uur van tevoren af te melden, anders wordt de gereserveerde tijd 100% in rekening gebracht. Dit geldt ook bij het niet nakomen van een afspraak. Deze kosten kunt u niet indienen bij de zorgverzekeraar en worden niet vergoed.

Vergoeding

Bekkenfysiotherapie Bergh werkt zonder contracten met zorgverzekeraars. Dit houd in dat u een rekening ontvangt na elke behandeling. De rekening dient u in bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van hoe u verzekerd bent vergoeden zij uw behandeling geheel of gedeeltelijk. De vergoeding van uw behandelingen door de zorgverzekeraar is volledig voor uw eigen verantwoording.

Tarieven

De tarieven staan vermeld op de website.

Betalingsvoorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als patiënt/cliënt en Bekkenfysiotherapie Bergh. Betaling voor de diensten van Bekkenfysiotherapie Bergh dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden. Na het verstrijken van deze termijn treed verzuim in en staat Bekkenfysiotherapie Bergh vrij om zonder nadere ingebrekestelling incassomaatregelen te nemen. Naast de declaratie zal ook wettelijke rente worden gevorderd. Alle met de incasso gedeclareerde bedragen gemoeide kosten, waarvan ook de buitengerechtelijke kosten, komen ten laste van de patiënt/cliënt.

Huisregels

 

  • Binnen de praktijk dient een ieder zich volgens de algemeen geldende normen en waarden te gedragen.
  • U dient op tijd aanwezig te zijn voor uw afspraken.
  • Bij iedere behandeling dient u een eigen badhanddoek mee te nemen.
  • U zorgt voor een goede hygiënische persoonlijke verzorging.
  • U dient bij de eerste afspraak/intake uw legitimatiebewijs mee te nemen.
  • Bij verhindering van een afspraak dient u deze minimaal 24 uur van te voren af te melden.

 

Klachtenregeling

Bekkenfysiotherapie Bergh is aangesloten bij de klachtenregeling van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Graag gaat Bekkenfysiotherapie Bergh eerst met u het gesprek aan. Levert een gesprek of bemiddeling niet voldoende resultaat op, dan kunt u een klacht of bezwaar indienen.