Myofeedback

Een myofeedback onderzoek kan volgen op het inwendig bekkenfysiotherapeutisch onderzoek. Dit zal altijd in overleg met u plaatsvinden. Het geeft aanvullende informatie over het functioneren van de bekkenbodemspieren. Vervolgens kan het ingezet worden voor behandeling.

Er wordt gebruik gemaakt van een meetinstrument, genoemd probe. Deze registreert de bekkenbodemspier spanning. Dit wordt in een grafische lijn op het beeldscherm weergegeven.

Het geeft de therapeut en u als patiënt inzicht in de bekkenbodemfunctie. Het zal helpen om bewust te worden van het gebruik van de bekkenbodemspieren. U leert hoe u de bekkenbodemspier aanspant en ontspant. Vervolgens kan er geoefend worden op datgene wat de klachten veroorzaakt.

De probe is persoonsgebonden. De probe wordt door u aangeschaft en is uw eigendom. Eventuele vergoeding van de probe is afhankelijk van uw zorgverzekering.