Afspraak maken

U kunt online een afspraak inplannen.  Klik op ‘inschrijven’  in het patiëntenportaal. Bekijk vooraf de tarieven van Bekkenfysiotherapie Bergh wanneer u geen aanvullende verzekering heeft.

De gemaakte afspraak is pas definitief als u een afspraakbevestiging  ontvangen heeft. Controleer voor de zekerheid ook altijd even uw map met ‘ongewenste mail’. Heeft u geen afspraakbevestiging ontvangen? Neem dan contact op met de praktijk om zeker te zijn van uw gemaakte afspraak.