Multidisciplinair

Het is van belang dat huisartsen en medisch specialisten op de hoogte zijn van de indicaties en mogelijkheden die Bekkenfysiotherapie Bergh kan bieden. Bij een goede samenwerking kan hierdoor maatwerk geleverd worden aan de patiënt. Het begint met het stellen van een juiste diagnose, voorlichting geven en te weten wanneer bekkenfysiotherapie in te zetten. Veel klachten zijn te verhelpen, maar mensen hebben vaak moeite om met deze klachten bij een zorgverlener aan te kloppen. Schaamte speelt daarbij een rol. Als men over deze schaamte heen stapt, zijn er voor veel klachten gepaste oplossingen. De huisarts of medisch specialist moet hier gehoor aan geven en zorgvuldig met deze hulpvraag omgaan.

Om als Bekkenfysiotherapie Bergh in te staan voor een kwaliteitsvolle zorgverlening, is een multidisciplinair netwerk met relevante zorgverleners van belang. Verschillende zorgverleners kunnen elkaar aanvullen waardoor er met elkaar een (lange termijn) doel bereikt kan worden. Bekkenfysiotherapie Bergh werkt onder andere samen met uroloog, gynaecoloog, internist, MDL-arts, verloskundige, huisarts, diëtist, fysiotherapeut, oefentherapeut en osteopaat.